Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Mini Musica Hoogstraten

1. Privélessen piano

Inschrijving:

Aanmelden voor een cursus gebeurt via het online formulier op onze website. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van aanmelding. Na inschrijving op de website, wordt je gecontacteerd door docente Loes om een geschikt lesmoment te vinden. In juli en augustus starten de inschrijvingen en wordt een voorschot van 70 euro gevraagd. Dit voorschot wordt niet terugbetaald bij annulering voor aanvang van de lessen

Betaling:

Betaling voor privélessen piano gebeuren contant of via overschrijving na het ontvangen van de factuur. Deze dient binnen 10 dagen betaald te worden. In juli en augustus starten de inschrijvingen en wordt een voorschot van 70 euro gevraagd. Dit voorschot wordt niet terugbetaald bij annulering voor aanvang van de lessen.

Afwezigheid en inhalen van lessen:

Bij afwezigheid van de docent word je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les. Bij uitval van een enkele les wordt deze ingehaald op de vaste lesdag aansluitend aan de cursus.

Indien je als leerling niet aanwezig kan zijn verwittig je de docent minsten 24 uur op voorhand. Zo kan je een ander moment afspreken om de les in te halen. Indien je te laat afmeld kan deze les niet ingehaald of terugbetaald worden.

Beëindiging van een cursus:

Tussentijdse beëindiging van een cursus is alleen mogelijk bij verhuizing van de cursist of bij aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid. In dat geval is er in overleg restitutie mogelijk van (een deel van) het lesgeld.

Aansprakelijkheid:

Cursisten dienen zorg te dragen voor de lesruimte en lesmaterialen. De verzorger van de cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor het eigen kind. Mini Musica is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist. 

2. Groepslessen: muziek op schoot, muziekkriebels, pianokriebels

Inschrijving:

Aanmelden voor een cursus gebeurt via het online formulier op onze website. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van aanmelding.

Cursusgroepen en grootte:

Muziek op Schoot: Minimaal 4 en maximaal 7 vaste deelnemers.

Muziekkriebels: Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.

Pianokriebels: Minimaal 3 en maximaal 4 deelnemers.

Lesdata en tijden:

Voor groepslessen zijn de wekelijkse lesdata en -tijden vermeld op onze website en ontvang je per mail na inschrijving. Bij aanvang van de lessen start de docent een WhatsApp groepje op waar meer info in te vinden is.

Betaling:

Betaling voor groepslessen gebeurt via online betaling bij inschrijving op de website.

Afwezigheid en inhalen van lessen:

Bij afwezigheid van de docent word je zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les. Bij uitval van een enkele les wordt deze ingehaald op de vaste lesdag aansluitend aan de cursus.

Bij afwezigheid van een cursist in groepslessen kunnen de lessen niet ingehaald of verplaatst worden.

Beëindiging van een cursus:

Inschrijving van groepslessen kan kosteloos worden geannuleerd tot twee weken voor aanvang van de cursus. Zonder annulering blijft betaling van het inschrijvingsgeld verplicht, gezien er een plek gereserveerd is voor de cursist.

Tussentijdse beëindiging van een cursus is alleen mogelijk bij verhuizing van de cursist of bij aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid. In dat geval is er in overleg restitutie mogelijk van (een deel van) het lesgeld.

Aansprakelijkheid:

Cursisten dienen zorg te dragen voor de lesruimte en lesmaterialen. De verzorger van de cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor het eigen kind. Mini  Musica is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist.

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We kijken ernaar uit om je binnenkort te verwelkomen bij Mini Musica voor een inspirerende en muzikale ervaring.

Met vriendelijke groeten, Loes Strijbos                                                                                                                                                                Laats bijgewerkt: 6/01/2024

 

M